TV
PDF Տպել Էլ.փոստ

Արագ փոփոխվող մեդիա շուկայի պայմաններում` մարքեթինգային բյուջեյի զգալի մասը տրամադրվում է ավելի արդյունավետ հաղորդակցման միջոցներ և առավել համապատասխան գովազդային հարթակներ փնտրելու համար:

Մեր մեդիա գնորդների թիմն առավելագույնս ընկալում է գովազդային շուկան և գովազդի ադապտացման անհրաժեշտությունը համապատասխան հանդիսատեսին գրավելու համար` օգտագործելով առավել նպատակային մեթոդները:

Մենք մասնագիտացված ենք հեռուստատեսությամբ գովազդի տեղադրման կազմակերպման գործում, ներգրավում ենք թիրախային հեռուստադիտողի զգալի մասը` սահմանելով օրվա ժամը և բարձր վարկանիշ ունեցող ալիքները և հեռուստահաղորդումները:

Ձեր շահույթը. հեռուստագովազդն հասանելի է ավելի մեծ թվով մարդկանց` խուսափելով 10-40% հավելյալ ծախսերից, առավելագույնս թողնում է տպավորություն, կարծիքներ և հետադարձ կապ:

Մենք առաջարկում ենք

 • Լսարանի հետազոտում, այդ թվում` գնահատականներ ըստ համաշխարհային համբավ ունեցող GFK ընկերության

 • Մրցակիցների հետազոտում

 • Ձեր լսարանին հասնելու նպատակով հեռուստաալիքների, հեռուստահաղորդումների և ժամանակի առաջնայնության որոշում` մինիմալ ծախսով

 • Մանրամասն կառուցված մեդիապլաններ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում ռացիոնալ կերպով ձեռք բերել մեդիա ալիք

 • CPM կանխատեսումներ

 • GRP կանխատեսումներ

 • Մեդիա վերլուծություններ (անտեղի ծախսված գովազդային բյուջեի տոկոսի որոշում, որը ոչ մի ազդեցություն չի թողնում թիրախային լսարանի վրա)

 • Արդյունավետության դեմոգրաֆիկ վերլուծություն (անտեղի ծախսված գովազդային բյուջեի տոկոսի որոշում, որը ոչ մի ազդեցություն չի թողնում պոտենցիալ սպառողի վրա)

 • Գովազդային բյուջեի անտեղի ծախսերի կրճատման վերաբերյալ խորհրդատվություն

 • Գովազդի հեռարձակման քանակի կանխատեսումներ, որոնք արդյունավետ են թիրախային գովազդի շրջանակներում

 • Մեդիապլանի նախագծում` համաձայն Ձեր հաստատման

 • Մեդիա գնումների վերաբերյալ բանակցություններ